Zakładanie ogrodów

Ogrody zakładamy po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu lub na podstawie projektu powierzonego.

Zakładanie ogrodów w Warszawie-Konstancin

W skład założeń ogrodowych wchodzi:

  • niwelacja terenu, prace ziemne, sztuczne wzniesienia;
  • systemy drenażowe, studnie odwadniające;
  • wykonywanie ogrodzeń, murków;
  • założenia wodne, jeziorka, kaskady;
  • systemy nawadniające;
  • układanie kostki betonowej i granitowej;
  • mała architektura ogrodowa,
  • place zabaw;
  • nasadzenia roślin, dużych drzew;
  • profesjonalne zakładanie trawnika sianego i rolowanego.


Specjalizujemy się w założeniach leśnych.

Wykonujemy również ogrody na tarasach.